Ако је подносилац пријаве млађи од 18 година, потребне су додатне изјаве (Напомена: ако старатељ самостално врши право на надзор, оба поља морају бити попуњена истим подацима).

Информације: +36 30 495 1165
virtuozok2020@virtuozok.hu
All rights reserved 2020 Virtuosos Holding Ltd. UK