Pokud ještě uchazeč nedovršil věk 18 let, jsou zapotřebí další prohlášení (Poznámka: Pokud zákonný zástupce vykonává právo péče sám, v tom případě je třeba vyplnit obě políčka totožnými údaji).

Informace: +36 30 495 1165
virtuozok2020@virtuozok.hu
All rights reserved 2020 Virtuosos Holding Ltd. UK