Jeżeli kandydat nie ukończył jeszcze 18 lat, wymagane są dodatkowe oświadczenia (Uwaga: Jeżeli opiekun sprawuje opiekę sam w jednej osobie, w obu polach należy podać te same dane).

Informacja: +36 30 495 1165
virtuozok2020@virtuozok.hu
All rights reserved 2020 Virtuosos Holding Ltd. UK