Ak je žiadateľ mladší ako 18 rokov, vyžadujú sa ďalšie vyhlásenia (Poznámka: Ak opatrovník vykonáva výhradnú starostlivosť, obe polia sa musia vyplniť rovnakými informáciami

Informácie: +36 30 495 1165
virtuozok2020@virtuozok.hu
All rights reserved 2020 Virtuosos Holding Ltd. UK